Aura Stabilisator

Aura stabilisator

Aura stabilisator

De hanger als aura versterker

De hanger is verrijkt met energie/informatie die afgestemd is op levende wezens. Het is de bedoeling dat de hanger op het lichaam (hoeft niet perse op de huid) wordt gedragen. Daarnaast zijn er nog een aantal handige toepassingen voor de hanger.

De hanger op het lichaam gedragen (hoeft niet op de huid):

Als je de aurastabilisator bij je draagt, verdubbelt of verdriedubbelt de aura zich direct. Behalve aura opbouwend en vergrotend, werkt de hanger ook energie harmoniserend en beschermend tegen negatieve invloeden op de persoon van buitenaf.

Neutraliserende werking de hanger

Behalve dat de hanger de aura opbouwt, neutraliseert het de schadelijke werking van een aantal negatieve omgevingsfactoren.

Dit zijn o.a.:

  • voedingsmiddelen
  • e-smog (ook de invloed van mobieltjes)
  • medicijnen
  • geopatische invloeden
  • synthetische kleding
  • entiteiten
  • reinigingsmiddelen en andere chemische middelen
 

Aura stabilisatorOmdat deze producten vaak gedurende langere tijd in direct contact met ons komen, is het zaak ervoor te zorgen dat de energie ervan zoveel mogelijk aansluit bij die van ons eigen lichaam. Door deze producten met de hanger te behandelen worden de niet-organische energieën ervan getransformeerd naar een organische frequentie. Daarmee verliezen ze hun belastende invloed.

Ontgifting

De ene persoon heeft het vermogen vuilstoffen zonder problemen af te voeren, terwijl anderen hier meer moeite mee hebben. In het laatste geval krijgt de persoon in kwestie vaak een verergering van één of meerdere klachten. Vooral na het neutraliseren van de woning kunnen deze ontgiftingsreacties optreden. Het is altijd aan te raden veel water te drinken (ongeveer 1,5 liter per dag), maar tijdens de eerste weken na het gebruik van de hanger is dat van extra belang. De vuilstoffen die loskomen worden dan gemakkelijker afgevoerd.

Positieve gevolgen

Veel gehoorde verbeteringen door totale aura bescherming zijn onder andere dat kinderen makkelijker zijn en beter slapen en dat men:

zich energieker, rustiger, harmonieuzer, zelfverzekerder en lichter voelt beter voor zichzelf op kan komen
gemakkelijker beslissingen neemt zich beter kan concentreren
meer open is minder last heeft van insecten in huis
minder gehecht is aan allerlei materiële zakeneen toename van het weerstandsvermogen ervaart

De meeste van deze verbeteringen wijzen erop, dat men beter in staat is om zelfstandig zijn eigen weg te gaan.

Versnelling van persoonlijke groei

Aura stabilisatorDe mens heeft enorme mogelijkheden zich geestelijk te ontwikkelen. Mensen die de keus hebben gemaakt zich geestelijk te ontwikkelen en totale aura bescherming toepassen, ervaren dat hun ontwikkeling sneller gaat. Dit heeft twee redenen:

Ten eerste kunnen wij zonder aura niet bestaan. Daarom moeten wij in een omgeving die met straling is belast continu energie steken in het in stand houden van het nog functionerende deel van de aura. Hier gaat veel meer energie in zitten, dan men over het algemeen vermoedt. Alle energie die hieraan besteed wordt, kan niet gebruikt worden voor de persoonlijke groei.

De tweede reden is dat als men nog energie over heeft om te besteden aan zelfontwikkeling, men te kampen heeft met de verwarrende invloed van de technische omgevingsfactoren. Door deze ruis ontstaat de neiging om de resterende energie over te veel zaken te verdelen. Door totale aura bescherming valt zowel de druk op de aura als de verwarrende invloed weg.

Tijdsduur van aura herstel

Aura stabilisatorDe aura is energetisch van aard. Op energieniveau veranderen dingen in no-time. De grootte en de intensiteit van de aura kunnen zich dus onmiddellijk aanpassen aan de omstandigheden. Ons fysieke lichaam is echter pure materie. En materie laat zich niet zo snel veranderen. Omdat aura en fysiek lichaam tijdens het leven één geheel vormen, is volledig aura herstel pas voltooid als alle noodzakelijke veranderingen ook in het lichaam zijn geïntegreerd. Alle cellen van het lichaam dienen van de juiste informatie te zijn voorzien. In deze maatschappij begint aura verkleining al tijdens de zwangerschap. Met andere woorden de duur van aura verkleining komt overeen met onze leeftijd.

Om deze reden is de tijdsduur die de aura nodig heeft om volledig te herstellen voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijdsduur van de aura verkleining. Wanneer men de hanger draagt dan wordt grofweg 1/10 deel van de leeftijd als richtlijn aangegeven. De positieve gevolgen van totale aura bescherming zijn echter al veel eerder merkbaar. Het is dan ook beter om gericht te zijn op de geleidelijke verbeteringen die optreden gedurende de maanden en jaren waarin de hanger gebruikt wordt, dan op het totaal functioneren van de aura.

De hanger als ruimte-reiniger

De hanger neutraliseert de schadelijke werking van de negatieve omgevingsfactoren en neemt daarmee de druk op de aura weg in woon- en/of werkomgeving. De hanger neutraliseert niet de negatieve omgevingsfactoren zelf, maar wel de schadelijke werking ervan. Om een voorbeeld te geven: Als elektra wordt geneutraliseerd, verdwijnen niet de elektromagnetische velden zelf maar de schadelijke werking ervan wordt geneutraliseerd. Het gaat dus om een kwalitatieve in plaats van een kwantitatieve verandering.

Geopathische invloeden

Aura stabilisatorBij natuurlijke negatieve omgevingsfactoren, zoals negatieve aardstralen of wateraders, bezit de hanger het vermogen om deze energiebanen om te zetten in positieve omgevingsfactoren. Het is dan zelfs beter om op een voorheen belaste plek te slapen, te werken of te leven, omdat die dan o.a. ontspannend, stimulerend en regulerend werkt.

(Kunst)voorwerpen

De hanger is in staat de invloed van (kunst)voorwerpen te neutraliseren wanneer deze aura verkleinend werken.

Sfeerbelasting

De hanger heeft het vermogen om negatieve sferen uit het heden en verleden op te lossen. Een sfeer van bijvoorbeeld een marteling kan eeuwen op de plek waar de marteling heeft plaatsgevonden, blijven hangen. Sfeergevoelige mensen reageren direct op dit soort plekken en kunnen hier veel last van hebben. Dit soort invloeden wordt na het gebruik van de hanger geneutraliseerd.

De stabilisator is verkrijgbaar bij Zuiver Geluk Conceptstore.

 

*Afbeeldingen.

De hier, in dit artikel, getoonde afbeeldingen zijn slechts voorbeelden. Het kan zijn dat enkele voorbeelden van de hangers niet meer in die vorm leverbaar zijn. Ook zijn er inmiddels andere uitvoeringen beschikbaar.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://rotation.eu/nl/blog/aurastabilisator/

Win Een Quantum Response Kleur- en Geluids-behandeling (Color Tuning)

Ter Waarde van € 39.95

Je Ontvangt Sowieso 100% Gratis

"Het 7 Stappen Gezondheids-rapport"

 

en je krijg iedere maand gratis extra informatie over voeding en gezondheid.

Trekking op de 25e van de maand.
Iedereen krijgt persoonlijk bericht.

Let op je mailbox even na de 25e van de maand.

Luteïne en zeaxanthine

Wil je dagelijks meer groente en fruit toevoegen aan je dieet?

Log KOSTENLOOS in en zie direct hoe je dit kunt doen.

Je LOG IN is geslaagd.
Je wordt nu doorgestuurd.
Een moment geduld a.u.b.