Terug naar Quantum Response

Bewustzijn over Materie

de uitdaging van Radionica.

Radionica is een opmerkelijke therapie die al meer dan 100 jaar bestaat. Het is een methode van diagnose en therapie die vooral werkt met de subtiele energetische velden ook wel de “morfogenetische velden” genoemd. De laatste jaren heeft de radionica door de komst van de computergestuurde radionica een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor het veel toegankelijker is geworden. Voor iemand met een puur materialistisch wereldbeeld lijkt de wereld van de radionica absurd. Een patiënt stuurt een plukje haar, de practitioner legt dit in de “input cup” van een radionica-instrument, scant dit en de computer bepaald vervolgens welke items (microbiologie, gifstoffen, belastingen, lichaamstructuren, emoties, gemoedstoestanden, shockbelasting enz) de “stroom van levensenergie” blokkeren. Vervolgens test hij welke middelen er nodig zijn om dit te behandelen, potentieert dit en brengt deze specifieke trilling over op korrels of water/alcohol. En dit alles binnen 10 minuten.

Ondanks dat radionica moeilijk te begrijpen is met het “nuchtere verstand”, werken wereldwijd veel artsen en therapeuten met deze therapie. Als we naar Europa kijken was de bekendheid in Engeland en Duitsland vele malen groter dan in Nederland. Maar dat is verleden tijd. Nederland kent inmiddels vele therapeuten die deze methode hebben ontdekt en succesvol toepassen.

Wat is er nu zo speciaal aan radionica en waarom beleefd deze methode sinds de aanvang van de vorige eeuw juist nu zo’n opleving in de toepassing ervan? Een van de belangrijkste redenen hiervoor ligt in het versterkte bewustzijnsproces dat genezing niet alleen op de materiële levels plaatsvindt maar vooral op de hogere levels van het bewustzijn. Dus in de Geest. Onze emoties, gevoelens en vroegere ervaringen bepalen

wie we heden ten dage zijn en hoe we ons voelen. Dit uit zich vervolgens in ons lichaam. Behandelingen gebaseerd op bewustwording werken daarom dikwijls sneller en beter dan sommige preparaten gebruikt bij de conventionele geneeswijzen en zijn bovendien vrij van bijwerkingen. Geen wonder dat ook de spirituele geneeswijzen steeds meer aandacht op zichzelf vestigen met soms spectaculaire resultaten. Een andere belangrijke reden voor het opleven van deze methode zijn de nieuwe mogelijkheden van de computergestuurde radionica en opent daarmee een volledige nieuwe dimensie.

Maar wat is Radionica en hoe functioneert het?

De naam radionica is een technische term die gevormd is door de pioniers van de vorige eeuw. De naam is opgebouwd uit de woorden “radiations” en “electronics”.

Men geloofde in die tijd in een functionele methode gelijk aan de radiotechniek. Vandaag de dag weten wij dat radionica zich richt op het bio-energetische veld en betreft het uitzenden van scalar golven (gedachten vormen) naar een biologisch systeem. Radionica is begin vorige eeuw proefondervindelijk ontdekt door de Amerikaanse arts Albert Abrams en is met name in Europa verder ontwikkeld door o.a. Georg de la Warr. In eerste instantie werd de methode verklaard in een natuurkundigmodel. Dit had als voordeel dat het gemakkelijker werd aanvaard en erkend door de wetenschappelijke wereld. Het was met name Ruth Drown die de methode verder ontwikkelde en uitging van het balanceren van de levenskracht. Ook ontdekte zij bij toeval dat men de patiënt op afstand kon analyseren en behandelen. Het is dan ook aan haar en Georg de la Warr te danken dat radionica heden ten dage op een bewustzijnsmodel en niet op een natuurkundigmodel is gebaseerd.

Herstel van de levenskracht

Bij de radionica gaat men er vanuit dat elk organisme (mens, dier en plant) is doordrongen van een energetisch veld ook wel genoemd “het morfogenetische veld”. Volgens Rupert Sheldrake, bioloog-filosoof bevatten deze velden alle informatie voor het optimaal functioneren van het organisme en zijn deze velden bovendien holografisch van structuur dat wil zeggen dat de informatie overal aanwezig is. Voor ons is dit soms moeilijk te begrijpen hoewel we allemaal wel eens ervaren dat we gebeld worden door iemand waar we net aan dachten, of op een bepaald moment een belangrijk idee kregen. Om het veld te benaderen gebruiken we uniek materiaal van de patiënt of het te behandelen organisme. Hebben we dus wat materiaal van het organisme als een plukje haar, een blad van een boom of een foto van een object, dan functioneert dat als ingang naar het gehele veld en kunnen we dit analyseren en behandelen. Radionica is daarom toepasbaar op mens, dier, plant en de landbouw maar wordt ook al toegepast voor bijvoorbeeld een bedrijfsanalyse.

Elk orgaan, bacterie, emotie enz. heeft in het veld zijn eigen unieke energetische patroon. Binnen de radionica wordt dit patroon (IDF) voorgesteld door numerieke waarden (raten). Bruce Copen, een firma die sinds 1949 radionica instrumenten bouwt en hierin training geeft heeft in de afgelopen 60 jaar meer dan 10.000 verschillende patronen vastgelegd. Aan de hand van deze numerieke waarden kan men dus testen welke patronen de levenskracht verstoren en vervolgens door een behandeling in het veld de balans herstellen.

Hiermee hersteld de practitioner de energetische blokkade en wordt het zelfgenezend vermogen van de patiënt geactiveerd. Mensen die zich radionisch laten behandelen voelen zich over het algemeen eerst beter en vitaler, lichamelijk herstel volgt daarna.

De inzet van instrumenten

De voor radionica ingezette technische instrumenten worden zoals een muziekinstrument door de gebruiker geactiveerd en zijn dus afhankelijk van diegene die ze bedient. Het succes van de methode hangt grotendeels af van de kennis, ervaring en creativiteit van de gebruiker, met name bij de klassieke traditionele instrumenten. Dit is een voordeel omdat het instrument geen beperkingen kent, de beperking ligt in de persoon die het bedient. Het blijft dus oneindig met de gebruiker meegroeien.

Een markante persoonlijkheid op het gebied van radionica was Bruce Copen, die reeds in 1947 in Engeland een onderneming stichtte voor het produceren van radionische instrumenten. Deze firma behoort heden ten dage wereldwijd tot de toonaangevende ondernemingen en beschikt naast de traditionele instrumenten over een modern computergestuurd instrument, de M.A.R.S. III. waarmee de ingang naar een anders zo tijdrovende test en therapieprocedure is veranderd in een snelle en gebruikersvriendelijke procedure zoals nooit eerder vertoond.

De naam staat voor Multiple Analytical Resonance System. De testen worden uitgevoerd door een VIBA generator (Vast Interactive Biofield Analyser) op deze manier wordt uit een selectie van bijvoorbeeld 2600 homeopathische middelen getest welke 5 middelen in aanmerking komen voor behandeling van de klacht van de patiënt, of uit een lijst van bijvoorbeeld 50 oorzaken worden de belangrijkste oorzaken m.b.t. de problematiek geselecteerd dit bespaart veel zoekwerk en men komt in korte tijd tot de kern van de problematiek.

Ook wordt radionica op deze manier veel gecombineerd met reeds bestaande methoden als electro-acupunctuur, kinesiologie of homeopathie.

Radionica in de praktijk

De radionische instrumenten van Bruce Copen, waaronder de M.A.R.S. III, hebben de mogelijkheid een energetisch gebrek van de patiënt, in exact gedefinieerde gebieden, te analyseren, te balanceren en stoorvelden te elimineren tot 12 verschillende niveaus van het bewustzijn. Fysiek/etherisch, emotioneel-, mentaal en spiritueel niveau. De automatische analyse geeft aan waar op deze niveaus de stoorvelden zich bevinden. Dit geeft als voordeel dat wanneer bepaalde storingen, als bijvoorbeeld een toxische belasting, traumatische shock, emoties, een beperkende overtuiging of miasma, op een bepaald niveau de stroom van levensenergie verstoren en de oorzaak van ziekte of vermoeidheid zijn, dit sneller behandeld kan worden dan andere methoden omdat dit buiten het bereik of de focus van de behandelaar en zijn methode kan liggen.

Automatische computer analyses hebben het voordeel dat ze veel in een korte tijd kunnen testen en behandelen waardoor het energieveld op veel verschillende niveaus wordt gebalanceerd.

Radionische behandeling

Binnen de radionica gaan we ervan uit dat alles zijn eigen informatieveld heeft, een uniek patroon dat binnen de radionica wordt vastgelegd in een numerieke waarde. Met behulp van radionica apparatuur kan men deze informatie direct overbrengen op een energetische drager als water/alcohol, lac-sac placebo tabletten of een magneetkaart. Op deze manier wordt een uniek energetisch patroon samengesteld voor de patiënt dat hij kan innemen of bij zich dragen. Dr. Masaru Emoto heeft dit fenomeen proefondervindelijk aangetoond en

beschreven in zijn boeken “messages from water”.

Op deze manier kan men radionisch elk homeopatisch middel potentiëren in elk gewenste potentie en overbrengen op een drager. Zelfs flower remedies, edelstenen, vitaminen, mineralen en elementen hebben allemaal hun eigen energetisch patroon en kunnen radionisch worden samengesteld. Dit geeft voor de behandelaar vele mogelijkheden omdat hij lang niet alles op voorraad kan houden maar hiermee wel alles binnen zijn bereik heeft. Men noemt dit fenomeen ook wel “Electronische Homeopathie”. In het bijzonder bij ontgiftingstherapie geeft deze methode nieuwe mogelijkheden omdat men substanties als tandmateriaal, toxische stoffen, pathologisch materiaal of allopatische medicamenten direct op de juiste potentie kan brengen en als een nosode kan meegeven.

Afstandsbehandeling

Met behulp van radionica apparatuur kan men direct een energetisch patroon uitzenden naar het energetisch veld van de patiënt. Door het aanbieden van deze informatie kan het energetisch veld zich balanceren en corrigeren waardoor de zelfgenezende werking van de patiënt wordt geactiveerd. Men kan dit afschuiven als een placebo-effect maar zelfs het placebo-effect heeft een corrigerende werking en kan men dus als een energetische behandeling beschouwen. Zelfs als we het niet kunnen verklaren hoeft het nog geen onzin te zijn. Het gaat hier namelijk over informatieoverdracht die buiten tijd en ruimte plaatsvindt. Onze werkelijkheid wordt sterk bepaald door onze beleving en conditioneringen, iets dat zich bevindt op het subjectieve vlak terwijl we alles objectief proberen op te lossen. Zelfs de kwantumtheorie laat ons zien dat onze schijnbare werkelijkheid een groter mysterie is dan wat wij tot nu toe dachten.

Een leuk voorbeeld van afstandsbehandeling is van een man, zelf ook radionica therapeut, op vakantie in Bali en al enige dagen last van braken en diaree. Midden in de nacht dacht hij aan radionica (als oplossing voor zijn probleem) en belde zijn collega in Nederland. Die had weinig tijd en heeft toen via een automatische analyse een test met M.A.R.S. III gedaan en direct een behandeling op afstand ingezet. Na 15 minuten behandelen voelde hij al verbetering en na 4 uur was het helemaal over. Dit is een voorbeeld van een acute

problematiek die men ook snel kan behandelen zelfs al bevindt iemand zich letterlijk en figuurlijk aan de andere kant van de wereld.

Evaluatie

Er is de afgelopen 100 jaar veel geschreven over de behaalde resultaten met radionica, zowel in de geneeskunde als op het gebied van de landbouw. Subjectieve methoden als homeopathie en radionica passen over het algemeen moeilijk in de placebo gecontroleerde studies van de wetenschap. Met name omdat elke behandeling uniek is en meestal niet reproduceerbaar of herhaalbaar. Waar het om gaat is het resultaat en soms is dit direct objectief meetbaar. Een studie van Prof. Dr. Yassar El–Naggar bij mannelijke patiënten met vruchtbaarheidsproblemen had opmerkelijke resultaten bij 15 mannen tussen de 25 en 38 jaar.

Zij werden gediagnosticeerd met oligospermie en waren onvruchtbaar voor een periode tussen de 4 en 9 jaar. Voor dit onderzoek werden zij 6 maanden lang behandeld met radionica. Dit werd gedaan met behulp van het gecomputeriseerde radionica systeem M.A.R.S. III door middel van automatische analyses en de hieruit voortkomende therapie. Na 6 maanden kwam in 10 gevallen de hoeveelheid spermacellen in de normale range, bij 4 gevallen was er een belangrijke vermeerdering en slechts in 1 geval geen resultaat. Het

semen volume kwam bij alle patiënten binnen de normale range en de motiliteit verbeterde tussen de 4 en 6 maanden naar normaal. Van 1 op de 5 patiënten werd de vrouw zwanger gedurende het onderzoek, na 5 jaar onvruchtbaarheid. Dit is een goed voorbeeld van een behandeling op bewustzijnsvlak met een meetbaar fysiek resultaat. Maar evenzo belangrijk zijn de talloze voorbeelden van patiënten met klachten als buikpijn, hoofdpijn of onverklaarbare angsten die met behulp van radionica weer vrij worden van klachten omdat de oorzaak wordt gevonden en behandeld in het subtiel energetisch veld.

Hoe dan ook de verschillende personen oordelen over deze nieuwe computer gestuurde generatie van Radionica instrumenten is een zaak van persoonlijke visie, men moet echter niet vergeten dat Radionica volledig werkt volgens de natuurlijke wetten, welke direct in verbinding staan met het functioneren van het menselijke organisme. De Geest beheerst de materie en bewustzijn relevante procedures gaan vooraf aan het biochemische. Een wetenschap die door de Oosterse geneeswijzen sinds duizenden jaren wordt erkend en toegepast. Hopelijk zullen ook de Westerse geneeswijzen, die dit tot nu toe nauwelijks in overweging hebben genomen, dit in de toekomst toepassen voor het welzijn van de patiënten. Ondanks een zekere overtuiging door bepaalde personen in de wetenschap die enkel en alleen maar dat willen erkennen, dat ook via de wetenschappelijke weg is bewezen, heeft deze benadering zich al in de praktijk bewezen, wetenschap eindigt waar het rijk van de geestelijke wereld begint.

Meer informatie:

www.bioanalyse.nl

Vision Unlimited

Dorsvlegel 47

3763 ZM Soest

035-6032900

info@bioanalyse.nl

www.rotation.eu

Rotation Gezondheid

Verhulststraat 26

8031 EV Zwolle

038-4604293

Klik hier voor e-mail contact

Permanente koppeling naar dit artikel: https://rotation.eu/nl/behandelingen/quantum-response/bewustzijn-over-materie/

WinEen Quantum Response Kleur- en Geluids-behandeling (Color Tuning)

Ter Waarde van € 39.95

Je Ontvangt Sowieso 100% Gratis

"Het 7 Stappen Gezondheids-rapport"

 

en je krijg iedere maand gratis extra informatie over voeding en gezondheid.

Trekking op de 25e van de maand.
Iedereen krijgt persoonlijk bericht.

Let op je mailbox even na de 25e van de maand.