Terug naar Quantum Response

In De Praktijk

Radionica met de M.A.R.S. III in de praktijk.

Gerrit van Gorp (NVKH) heeft sinds 25 jaar een praktijk voor klassieke homeopathie in Maartensdijk en Medemblik. Hij behandeld hier vele mensen met een grote diversiteit aan klachten. Sinds Gerrit met Radionica werkt krijgt hij steeds vaker lokjes haar opgestuurd van mensen die hem consulteren voor een radionisch onderzoek en behandeling. Hij doet dit voor mensen, dieren en heeft zelfs met succes een veld met gewassen behandeld.

Wat was voor jou de belangrijkste reden om met radionica te gaan werken?

Gerrit: De afgelopen 10 jaar is er bij mij een groeiende interesse ontstaan in wat de werkelijke oorzaken van ziekte uitingen zijn. Het komt voor dat bij iemand die een homeopathisch middel inneemt een verbetering van klachten optreedt die in het verre verleden zijn ontstaan en die niet in de anamnese zijn genoemd. Dat roept vragen op als “waar ligt de werkelijke oorzaak?”. Op een gegeven moment kwam ik in contact met de M.A.R.S. III (Multiple Analyse Radionic System), een computergestuurd radionica instrument en was gefascineerd over de diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Intuïtief voelde ik aan dat dit het instrument was dat mij verder kon helpen bij deze vraag.

Inmiddels gebruik ik radionica gedurende 2 jaar in mijn praktijk en zet deze zowel diagnostisch als therapeutisch in.

Het voordeel van het werken met M.A.R.S. III zit in de snelheid waarmee men tot een therapeutisch middel/resultaat komt, en de ongekende veelzijdigheid waarmee het instrument ingezet kan worden. Of het nu gaat om de inzet binnen de natuurgeneeskundige praktijk, behandeling van dieren, land en tuinbouw of coaching. De veelzijdige testmogelijkheden maken het allemaal mogelijk. In dit artikel beperk ik me om enkele toepassingen te illustreren in mijn homeopathische praktijk.

Gebruik maken van radionica kan dienst doen als een repertorium. In de conventionele homeopathische praktijk kiest de homeopaat een middel door na een uitgebreide anamnese symptomen en kenmerken van de patiënt te verzamelen en deze op te zoeken in een repertorium. Hieruit worden een aantal middelen verzameld die allen meer of minder het totaal van de symptomen dekken. Op grond van de ervaring van de homeopaat en kennis van de materia medica, kiest de homeopaat het meest passende enkelvoudig homeopathisch geneesmiddel. Het repertoriseren op deze manier kan een tijdrovende bezigheid zijn, ook al gebruikt de homeopaat een computer repertorium. De radionica apparatuur kan hierbij een grote hulp zijn, het geeft informatie over zowel de fysieke als emotionele oorzaken van de klachten wat handig is bij het bepalen van het juiste middel maar vooral ook wanneer er bij de cases haast is geboden. De werkwijze om dit met de M.A.R.S. III te doen is in beginsel eenvoudig. De homeopaat heeft eerst een “witness” van de patiënt nodig. Dit kan een lokje haar of een druppel bloed zijn die in de inputcup van de apparatuur wordt gelegd of de homeopaat vraagt de patiënt om zijn handen op speciale handapplicatoren te plaatsen. Hiervan wordt dan een scan gemaakt die als basis dient voor verder onderzoek. De anamnese vindt op dezelfde wijze plaats als op de “klassieke” manier. Uiteraard blijft grondige vakkennis nodig van het vakgebied waarvoor men de radionica apparatuur wil inzetten.

De meting die hierna volgt, duurt plm. 10 seconden. Op het computerscherm komen de middelen te staan in volgorde van belangrijkheid. Hieruit kiest de homeopaat het meest geschikte middel. Nadat het middel is gekozen kan de gewenste potentie ook radionisch gevonden worden en kan men het middel eventueel energetiseren op een drager (globuli of water). Dit proces heeft bepaalde voordelen omdat het voor een homeopaat onmogelijk is om alle middelen in huis te hebben en bepaalde homeopatische nosoden niet meer op de markt beschikbaar zijn. De M.A.R.S. III heeft meer dan 2600 homeopatische frequenties tot zijn beschikking die men kan simuleren in alle gewenste potenties.

 

Hoe een en ander praktisch te werk gaat wordt geïllustreerd in de volgende voorbeelden.

 

Praktijkvoorbeeld 1:

Een vrouw (40), collega, komt met klachten die voortkomen uit een gespannen periode in het verleden (scheiding): vermoeidheid, hoofdpijn, vertigo, braken na warme maaltijd. Na de anamnese werd met behulp van de apparatuur de volgende middelen gevonden:

Hierin zien we dat Adrenalin als hoogste (91%) naar voren komt op level 4 (hoe hoger het level hoe fijnstoffelijker, level 4 correspondeert hier met de emoties en het gevoel).

Aangezien de patiënt zelf homeopate is besluit zij zelf Adrenalin te kiezen. Zij was bekend met het middel en was verbaasd en tegelijkertijd enthousiast over het resultaat. Adrenaline is een hormoon wat vrij komt in gespannen situaties (paniek, schrik, trauma). Dit was duidelijk in de situatie van de collega. Na het middel te hebben ingenomen belde de collega mij en wist te vertellen dat ze zich rustiger en energieker voelde. En dat ze vervolgens ook Abrotanum ging innemen.

 

Praktijkvoorbeeld 2:

De moeder van een patiëntje belde met een vermoeide stem op met de mededeling dat haar dochtertje van vier ’s-nachts absoluut niet wilde slapen. Zij was de gehele nacht zeer actief en wilde niets anders dan spelen, wat haar ouders ook uit de slaap hield.

Ik adviseerde Cypripedium. En kenmerk van het middel is dat kinderen ’s-Nachts klaarwakker kunnen zijn en de slaap niet kunnen vatten, terwijl dit overdag het tegenovergestelde is.

Aangezien de nood van de ouders nogal hoog was en ten einde raad waren, besloot ik het middel niet op te sturen maar het radionisch naar het kind te “zenden”. De M.A.R.S. III beschikt over deze mogelijkheid en het werkt fantastisch (zie het artikel “Bewustzijn over Materie” in Beyond Medicine van oktober 2006) , vooral als de omstandigheden er naar zijn dat de patiënt niet in staat is om naar de praktijk te komen. Het middel werd in de potentie C30 uitgezonden. Na 2 dagen belde de moeder op en wist mede te delen dat het uitstekend heeft geholpen. De behandeling werkte direct.

 

Praktijkvoorbeeld 3:

Een kind van zeven jaar consulteerde mij en kwam met beide ouders mee. De moeder (verpleegkundige) nam het woord en begon over haar zoontje te vertellen. Het kind was al een paar jaar bij een collega homeopaat in behandeling voor astmatische bronchitis. Zijn reguliere medicatie bestond uit Ventolin en Pulmocort. De ouders waren tevreden over de vooruitgang die het kind boekte, maar er was toch wel een belangrijk symptoom waar de ouders geen verandering in zagen. Het kind bleek kenmerken van autisme te hebben.

Ik had totaal geen contact met hem. Thuis kon hij alleen maar op de bank zitten en voor zich uit staren. Ook zijn broertje negeerde hij volkomen. Alleen zijn moeder kon een beetje contact maken. Hij kon gebrekkig praten. In speelgoed had hij geen interesse en liet dat meestal doelloos voor zich op de grond liggen. Ja, wat moet je als homeopaat dan met een dergelijke patiënt? Ik besloot een zgn. therapie-voorkeurstest uit te voeren. Dit is een testmethode waarbij je radionisch kunt bepalen welke therapie op het moment het meest zinvol is.

Bij deze patiënt was via deze test zichtbaar dat er een blokkade aanwezig was in de subtiele lichamen met een relevantie van 96%. Na een test op dit niveau te hebben uitgevoerd kwam aan het licht waar de blokkades zaten. Zie onderstaand voorbeeld:

Opvallend aan deze uitslag is Earth op level 2 met een significantie van 99% , de Nadis (fijnstoffelijke component van het zenuwstelsel) op level 1 met een significantie van 83% en het Crown chakra (kroon chakra) op level 4 met een significantie van 72%. Deze uitslagen duiden op een blokkade op fijnstoffelijk niveau waardoor het zenuwstelsel inclusief de zintuigelijke activiteit niet voldoende actief zijn, de jongen is onvoldoende geïncarneerd in de stof (Earth). De Solar Plexus staat hier voor het onvermogen om zichzelf emotioneel uit te drukken. Van bovenstaande waarden werd weer radionisch een geschikte potentie gevonden en de gevonden frequenties geënergetiseerd op globuli , deze werden aan de patënt meegegeven. Na vier weken kwam patiënt met ouders weer op consult. Ook zijn broertje kwam mee. Het verschil was enorm. De patiënt had contact met mij. Hij speelde met speelgoed en maakte zelfs af en toe ruzie met zijn broertje. Ik heb de ouders het advies gegeven om naar een logopediste te gaan omdat zijn spraak slecht ontwikkeld was. Het gebruik van Ventolin en Pulmocort had zijn moeder i.o. de longarts met de helft teruggebracht. Hierna werd nog een test uitgevoerd om te zien of er nog blokkades aanwezig waren op emotioneel niveau. Hierbij werd gebruik gemaakt van Flower remedies, waarvan de frequenties in de M.A.R.S.III aanwezig zijn. Hier kwam de flower remedie Papagaaienblad van Bloesem Remedies Nederland naar voren, deze geeft ondersteuning voor het “thuis” voelen op aarde , en de Alaska remedie, White Fireweed voor healing van diep emotioneel trauma en shock.

Het voordeel van het testen van flowers is dat de bijbehorende uitleg veel zegt over de emotionele toestand van de patiënt. Nadat deze middelen aan de patiënt werden geadviseerd, werd besloten om de behandeling niet voort te zetten. Het doel was behaald.

Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden die ik heb in mijn praktijk sinds ik werk met de Copen Radionica. Radionica vervangt absoluut niet mijn kennis en werk als homeopaat maar het heeft de mogelijkheden voor analyse en therapie binnen mijn praktijk wezenlijk vergroot. De automatische radionische analysen werken voorbij de logica. Dit heeft als voordeel dat er zaken naar voren kunnen komen waar je logischer wijze niet aan hebt gedacht of die de patiënt je niet verteld maar die van groot belang zijn voor de therapie.

 

Met dank aan Gerrit van Gorp 06-53808084 , www.natuurlijk-genezen.nl

Meer informatie over Radionica op www. brucecopen.nl of Vision Unlimited 035-6032900

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://rotation.eu/nl/behandelingen/quantum-response/in-de-praktijk/

Win Een Quantum Response Kleur- en Geluids-behandeling (Color Tuning)

Ter Waarde van € 39.95

Je Ontvangt Sowieso 100% Gratis

"Het 7 Stappen Gezondheids-rapport"

 

en je krijg iedere maand gratis extra informatie over voeding en gezondheid.

Trekking op de 25e van de maand.
Iedereen krijgt persoonlijk bericht.

Let op je mailbox even na de 25e van de maand.